Inwestycje w alkohol — dobry pomysł inwestycyjny na dywersyfikację portfela?

Dobre trunki są postrzegane przede wszystkim przez pryzmat dobrej zabawy. Z drugiej jednak strony nic nie stoi na przeszkodzie, by zdecydować się na inwestycje w alkohol. Jeśli chcesz wiedzieć, z czym się to wiąże, przeczytaj nasz tekst.
Inwestycje w alkohol

Inwestycje w alkohol mogą być interesującą odskocznią dla takich tradycyjnych aktywności jak np. akcje spółek notowanych na giełdzie, zagraniczne waluty czy obligacje skarbowe. Taki sposób alokacji posiadanego kapitału jest czasem traktowany z przymrużeniem oka, ale wiele wskazuje, że jest to podejście błędne. W ciągu ostatnich lat wartość wielu luksusowych trunków znacząco wzrosła.

Inwestycje w alkohol (whisky, wino) – czym się charakteryzują?

Zdaniem zwolenników inwestycje w whisky i inne drogie trunki to dobry sposób na ochronę kapitału przed zawirowaniami gospodarczymi. Rynek trunków nie jest bowiem tak mocno uzależniony od sytuacji makroekonomicznej. Cena poszczególnych aktywów jest tu uzależniona m.in. od następujących czynników:

  • renoma destylarni — przykładowo, w przypadku whisky dobrą reputacją cieszą się wyroby z takich destylarni jak np. Macallan, Bowmore, Ardbeg, czy Port Ellen,
  • gusty i preferencje — inwestycje alternatywne (a do takich należy lokata kapitału w alkohol) to taki obszar, w którym dużą rolę odgrywają motywy pozaekonomiczne,

Jeśli chodzi o notowania rynkowe, można śledzić je z użyciem takich indeksów jak np. Liv-ex Bordeaux 500 (500 win z całego świata), Liv-ex Fine Wine 50 (50 gatunków win o największym obrocie).

Inwestowanie w whisky i inne trunki — alternatywa dla tradycyjnych rynków kapitałowych?

Inwestycje w alkohol są często postrzegane jako ubogi krewny takich wypróbowanych przez lata rozwiązań jak instrumenty rynku kapitałowego. Akcje czy obligacje są postrzegane jako bardziej wiarygodne sposoby na lokowanie kapitału. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że aktywna działalność na rynku wina czy whisky nie może być dobrym sposobem na ochronę oszczędności.

Zobacz też:  Cytaty o inwestowaniu: jak mądrze pomnażać swoje pieniądze

Warto zastanowić się nad opisywanym sposobem działania szczególnie w ostatnich latach. Dlaczego? Powodem może być tu groźna i nieprzewidywalna sytuacja makroekonomiczna. W roku 2022, w którym eksperci ds. gospodarki powszechnie spodziewają się dotkliwej recesji, zakup akcji czy kontraktów terminowych ETF może okazać się chybionym rozwiązaniem (oczywiście, wiele w tej kwestii zależy od sytuacji w danej branży, kondycji poszczególnych spółek itp.). Istnieje poważne zagrożenie, że zmniejszony popyt na papiery wartościowe doprowadzi do obniżenia się kursu giełdowego nawet na wiele miesięcy. Jest to sytuacja, na którą trudno sobie pozwolić w czasach wysokiej inflacji.

Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o waluty — ostatnie miesiące pokazują, że nawet takie waluty jak funt czy euro są niestabilne. Z tego powodu inwestycja w whisky czy wino może okazać się ciekawą odskocznią, a jednocześnie — dobrym sposobem na dywersyfikację portfela.

Inwestowanie w trunki — szansa na wysoką stopę zwrotu, ale spore ryzyko!

Inwestycje w drogie alkohole to jeden ze sposobów działania, które opisuje się jako tzw. inwestycje alternatywne. Pod pojęciem tym rozumie się takie sposoby alokowania posiadanego kapitału, które nie odbywają się na rynkach regulowanych. Podczas gdy akcje spółek można kupić np. na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), której funkcjonowanie jest ściśle regulowane przez przepisy prawne, nieco inaczej wygląda to w przypadku whisky czy wina.

Segment luksusowych alkoholi kolekcjonerskich to rynek nieregulowany. Jednym z efektów takiego stanu rzeczy jest większa zmienność. Możliwe jest osiągnięcie wyjątkowo wysokich stopy zwrotu, czasem znacznie bardziej atrakcyjnych niż np. rentowność obligacji skarbowych.

Trzeba jednak pamiętać także o zagrożeniu — mowa tu o ryzyku. Czynnik ten to nieodłączny element towarzyszący działaniom inwestorów, ale w przypadku metod alternatywnych kwestia nabiera szczególnego znaczenia. Jak już wspomniano, należy liczyć się z większą zmiennością w wycenie aktywów inwestycyjnych. Z jednej strony można osiągnąć wysokie zyski, z drugiej zaś-dotkliwe straty.

Zobacz też:  Czy warto inwestować w obligacje skarbowe i wiążące się z nimi ryzyka?


Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Inwestowanie w zegarki

Inwestowanie w zegarki kolekcjonerskie — czy zapewni to ochronę kapitału?

Następny artykuł
W co inwestować małe kwoty

W co inwestować małe kwoty? Najlepsze pomysły!

Zobacz też